منوی سایت

سه شنبه 12 شهریور 1398
اختصاص اعتبار برای طرح های کشاورزی به کردستان

 

حبیب رادفر مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی امروز در کارگروه زنجیره ارزش محصولات باغی درسنندج گفت: طرح توسعه باغات و طرح تامین انتقال آب در مناطق باغبانی مرزی در استان اجرا می‌شود. این طرح‌ها سبب بهبود معیشت مرزنشینان و کاهش معضل کوله بری انجام میشود.
 کردستان از استان‌های مستعد کشور در زمینه تولید محصولات باغی است.  به محض تخصیص اعتبار، یارانه نهال به باغداران مرزی در قالب تبصره ۱۸ با تسهیلات ۱۰ ساله در استان کردستان اختصاص خواهد یافت.

همچنین سهم اعتبارات ملی برای توسعه گلخانه‌ها را ۷ هزار میلیارد تومان می باشد و سهم کردستان از این اعتبارات، بیش از ۱۰ میلیارد تومان خواهد بود.