منوی سایت

شنبه 02 آذر 1398
استخدام افراد برجسته علمی در دانشگاه تهران
 

حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران از استخدام افراد برجسته علمی با حقوق ویژه در این دانشگاه خبر داد  و گفت: براساس آیین نامه جدید استخدامی هیئت علمی، برای این افراد  یک جذب ویژه و متمایز در نظر گرفته شده است.

بر این اساس افرادی که به طور مثال از ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا فارغ التحصیل شده باشند و یا تحصیل کرده دانشگاه های برتر داخل کشور و دارای سوابق علمی برجسته علمی باشند، با مجوز هیئت امنای دانشگاه تا ۳۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

یکی دیگر از تغییراتی که در آیین نامه استخدامی هیئت علمی ااعمال شده است، در گذشته هیئت علمی و اساتید برای ترفیع، ملزم بودند هر سال فعالیت هایی را داشته باشند و آن را به دانشگاه اعلام کنند اما با توجه به آیین نامه جدید عضو هیئت علمی فقط اطلاعات خود را در سامانه اطلاعاتی دانشگاه ثبت می کند و دانشگاه موظف است، سوابق و عملکرد آموزشی، پژوهشی و خدمات اجرایی را مورد ارزیابی قرار دهد.