منوی سایت

یکشنبه 28 مهر 1398
پیوست ایران برای نخستین بار به جمع ۲۵۰ دانشگاه برتر علوم کامپیوتر

 

رتبه بندی دانشگاه های جهان ۲۰۲۰  در نظام رتبه بندی بین المللی تایمز با موضوع علوم کامپیوتر منتشر شد. این رتبه بندی برای موضوعات علوم کامپیوتر از همان شاخص های عملکردی معتبر و دقیق رتبه بندی دانشگاه های جهانی استفاده می کند ، اما مجدداً متناسب با رشته های خاص مورد سنجش قرار گرفته است.

 ۷۴۹ دانشگاه در این رتبه بندی حضور دارند. دانشگاه آکسفورد بار دیگر در صدر جدول قرار دارد ، در حالی که دانشگاه استنفورد به مقام دوم صعود کرده و در مقابل انستیتو فناوری زوریخ ETH سوئیس به مقام سوم سقوط کرده است و انستیتوی فناوری ماساچوست MIT  نیز به مکان چهارم رسیده است و دانشگاه کمبریج در بین پنج گروه برتر قرار دارد.

دانشگاه ملی سنگاپور با رتبه بالاترین موسسه آسیا، در رده یازدهم (از رتبه ۱۵) قرار دارد.

در این رتبه بندی ایران برای نخست ین بار به جمع ۲۵۰ دانشگاه برتر علوم کامپیوتر پیوست و دانشگاه صنعتی شریف در رده ۲۰۱-۲۵۰ قرار دارد.در مجموع ۱۲ دانشگاه ایرانی در جمع ۷۴۹ دانشگاه برتر دنیا در علوم کامپیوتر قرار دارند.

جدول دانشگاه های ایرانی حاضر در رتبه بندی ۲۰۲۰ تایمز