برنامه ارائه دروس(چارت درسی) آموزش زبان انگلیسی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته  آموزش زبان انگلیسی

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1آموزش زبان انگلیسی1397-98تیرماه 1398
2آموزش زبان انگلیسی1398-99مهر 1398