برنامه ارائه دروس (چارت درسی)روان شناسی تربیتی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته روان شناسی تربیتی

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1روان شناسی تربیتی1397-98تیرماه 1398
2روان شناسی تربیتی1398-99مهرماه 1398