برنامه ارائه دروس (چارت درسی) روان شناسی بالینی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته روان شناسی بالینی

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1روانشناسی بالینی1397-98تیرماه 1398
2روانشناسی بالینی1398-99مهرماه 1398