گرایش   بازاریابی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت بازرگانی:

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت بازرگانیبازاریابی1397-98تیرماه 1398
2مدیریت بازرگانیبازاریابی1398-99مهرماه 1398