_گرایش سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی صنایعسیستم های کلان1397-98تیرماه 1398
2مهندسی صنایعسیستم های کلان1398-99مهرماه 1398