برنامه ارائه دروس (چارت درسی) مهندسی معماری

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مهندسی معماری

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی معماری1397-98تیرماه 1398
2مهندسی معماری1398-99مهرماه 1398