_ گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی1397-98تیرماه 1398
2فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی1398-99مهر 1398