رسیدگی مشکلات مناطق سیل زده توسط مسئولان دانشگاه پیام نور

مسئولان معاونت اداری مالی دانشگاه پیام نور با حضور در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان به مشکلات و خسارات ناشی از سیل رسیدگی می کنند...


  بازگشت آلودگی به شهرهای صنعتی

آلودگی به شهرهای صنعتی بازمی گردد...


  افزایش 25 هزار نفر به دانشگاه فرهنگیان

۲۵ هزار نفر به دانشگاه فرهنگیان سطح کشور اضافه می‌شوند ...