ابداع روش جدید انتقال اطلاعات ۱۰۰۰ بار سریع تر از کابل

ابداع روش جدید انتقال اطلاعات ۱۰۰۰ بار سریع تر از کابل


  تولید برق از آب باران| وقتی چترها ژنراتور می شوند.

تولید برق از آب باران/ وقتی چترها ژنراتور می شوند


  بهره برداری از اتوبوسهای برقی تا ۳ سال آینده در تهران

بهره برداری از اتوبوسهای برقی تا ۳ سال آینده در تهران


  سکونت یک میلیون نفر در مریخ تا سال ۲۰۵۰

سکونت یک میلیون نفر در مریخ تا سال ۲۰۵۰


  اکسیژن از جنس گرد و غبار ماه تولید می شود.

اکسیژن از جنس گرد و غبار ماه تولید می شود


  نوشیدن قهوه صبحگاهی راهی برای کاهش وزن

نوشیدن قهوه صبحگاهی راهی برای کاهش وزن


  کم آبی بر عملکرد شناختی افراد تاثیرگذار است.

کم آبی بر عملکرد شناختی افراد تاثیرگذار است.


  اعلام تاریخ جدید امتحانات لغو شده دانشگاه پیام نور

اعلام تاریخ جدید امتحانات لغو شده دانشگاه پیام نور


  ۲۵هزار دانشجوی پیام نور محل آزمون پایان ترم خود را تغییر دادند

۲۵هزار دانشجوی پیام نور محل آزمون پایان ترم خود را تغییر دادند


  خوشحال ترین قشر جامعه ما کارآفرینان هستند.

خوشحال ترین قشر جامعه ما کارآفرینان هستند..


  آغاز اتصال تدریجی اینترنت در برخی نقاط کشور..

آغاز اتصال تدریجی اینترنت در برخی نقاط کشور


  رونمایی از آکادمی آموزشی گروه GISP

رونمایی از آکادمی آموزشی گروه GISP.