جهش مراکز آموزش عالی غیردولتی در فرآیند آموزش‌های الکترونیکی

جهش مراکز آموزش عالی غیردولتی در فرآیند آموزش‌های الکترونیکی


  آمادگی دانشگاه پیام نور برای ارائه خدمات آموزش مجازی به سایر دانشگاه‌ها

رییس دانشگاه پیام نور با اشاره به لغو کلاس‌های حضوری بسیاری از دانشگاه‌ها برای حفظ سلامتی....