خرید آب گرمکن خورشیدی در شهر دامغان

برای خرید آبگرمکن ۲۷۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است...


  کمک دانشگاه پیام نور به روستاها

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری بیان کرد: امروز دانشگاه پیام نور به کمک روستاها آمده و ...


  اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مهارت آموزان دانشگاه پیام نور

دکتر جهانگیری بیان کرد: با امضای تفاهم نامه میان دانشگاه پیام نور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم مهارت آموزان تحت پوشش تسهیلات اشتغال زایی قرار گرفته...