امکان جذب استادان تا ۴۵ سال به شرط صلاحیت علمی

دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دانشگاه های پزشکی و غیرپزشکی می توانند در صورت نیاز به جذب اعضای هیات علمی تا سقف ۴۵ سال...