آغاز ثبت نام متقاضیان امریه سربازی

ثبت نام متقاضیان امریه سربازی آغاز شد...


  طرح جدید مجلس برای معافیت سربازی

طرح جدید مجلس برای معافیت از سربازی اعلام شد...


  محل خدمت سربازان متاهل

محل خدمت برخی از سربازان خدمت وظیفه فوق لیسانس که متاهل هستند...