افزایش آلودگی هوای تهران

اخطار هواشناسی: رسیدن آلودگی هوا به حد ناسالم برای تمام گروهها دور از انتظار نیست...


  حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوع گسترش فناوری‌های آب و محیط زیست

دانشجویان مقطع ارشد و دکترای تخصصی که دارای پایان‌نامه‌های مرتبط با آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست هستند، از حمایت‌های معاونت علمی و فناوری بهره‌مند می‌شوند...