رونمایی از آکادمی آموزشی گروه GISP

رونمایی از آکادمی آموزشی گروه GISP.